مشاوره و نظارت :

این شرکت با شناخت کامل قوانین بین المللی و قوانین ملی صنعت برق ایران، همواره توانسته است با ارائه مشاوره صحیح، مقرون به صرفه و فنی، کارفرمایان را در خصوص گرفتن تاییدیه های لازم از مراجع ذیصلاح راهنمایی و هدایت نماید.
  • حضور مستمر در پروژه­ها
  • برگزاری جلسات توجیهی با کارفرمایان و بازرسان پروژه
  • بازبینی و تایید نقشه­ها پیش از اجرا
  • بررسی مطابقت اجرا با نقشه
  • ارائه مشاوره­های فنی و اقتصادی لازم درخصوص تهیه تجهیزات مختلف الکتریکال
  • انجام تست­های استاندارد تحویل پروژه
از جمله خدماتی هستند که در قراردادهای مشاوره و نظارت این مجموعه دیده شده است.