فرانک بهجتی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر فروش

مدرک:کارشناس برق – الکترونیک / کارشناس ارشد برق – سیستم های میکروالکترومکانیکی