پروژه های بیمارستانی :

این شرکت با اجرای پروژه های بزرگ بیمارستانی و رعایت تمامی نکات استانداردی پروژه های بیمارستانی، توانسته است رضایت کارفرمایان این حوزه را نیز به خود جلب نماید.. کلینیک های سه گانه طرح سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی مهدی کلینیک در مجتمع درمانی امام خمینی تهران بخشی از پروژه های شرکت راد می­باشد.