پروژه های صنعتی :

از مهم ترین نیازهای پیشرفت کشور، صنعت است. سیستم­های اتوماسیون کارخانجات به منظور رسیدن به حداکثر بازدهی مورد نیاز خط تولید، همواره بسیار حائز اهمیت بوده و از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند. راه­اندازی انواع موتورهای الکتریکی، سنکرون کردن سیستم­های مختلف با استفاده از میکروکنترلرها و PLCها جزئی از تخصص مهندسین برق می­باشد که به طور کامل در مجموعه مهندسی راد نهادینه شده است.