شبکه و دیتاسنتر :

تامین تجهیزات پسیو شبکه، دیتا سنترها و اجرای زیر ساخت این نوع پروژه ها از جمله خدمات متفاوت و تخصصی مجموعه راد است.