نشریه ۱۱۰
نشریه ۱۱۰ اسفند 3, 1399 واحد فنی شرکت راد

    جلد اول  ۱۱۰-۱     جلد دوم  ۱۱۰-۲

دیکشنری برق
دیکشنری برق اسفند 3, 1399 واحد فنی شرکت راد

انگلیسی به انگلیسی     Electrical Dictionary

ماشین های مخصوص
ماشین های مخصوص اسفند 3, 1399 واحد فنی شرکت راد

چکیده: ما در این مقاله با تعریف یاتاقان های مغناطیسی ، مزایای یاتاقان های مغناطیسی [...]

آشنايي با ترانسفورماتور
آشنايي با ترانسفورماتور اسفند 2, 1399 واحد فنی شرکت راد

چکیده: ما در این مقاله با تعریف ترانسفورماتور ها ،انواع کاربری ترانسفورماتور ها ، [...]

همه چیز درباره باسداکت
همه چیز درباره باسداکت تیر 7, 1399 واحد فنی شرکت راد

چکیده: ما در این مقاله با تعریف و تاریخچه باسداکت و با کاربردها و مزایای این سیستم [...]

بستر هوشمند
بستر هوشمند خرداد 6, 1399 واحد فنی شرکت راد

هدف از تدوین این مقاله توضیحاتی درباره تاسیسات الکتریکال سیستم¬های هوشمند، که [...]